Omriggning till toppsegelskonare

Kvartsita riggas om till toppsegelskonare

 

Vårt projekt att rigga om Kvartsita till "Toppsegelskonare" är slutfört.

Som "Toppsegelskonare" speglar Kvartsita den segelsättningen som många skutor hade i Fiskebäckskil och Skaftö på 1800-talet.

Runt 2019 lade Lennart Martinson, vår nestor, fram idén med att rigga om Kvartsita med bram och märs till en toppsegelskonare. Föreningens styrelse köpte idén och en grupp bildades för att verkställa projektet.

 

Sponsorer kontaktades för att klara kostnaderna och sedan var projektet i gång. Lennart skissade seglens tänkta dimensioner på ett A4 papper.

 

Med hjälp av segelgruppen och segelmakare på Henån designades två råsegel. Det översta ”bramen” blev på ca 45 m2 och ”märsen ” ca 25 m2.

Tre rån sammanbinder dessa segel. Fockrån existerade redan, bram- och märsrån fick tillverkas under vintern och låg klara på Kyrkekajen för montering under våren. Den tredje rån, bredfocken, fanns redan sedan flera år tillbaka.

 

Lennart Martinson är eldsjälen och konstruktören bakom omriggningen till toppsegelskonare. Lennart har lång erfarenhet inom segling, han är en av grundarna till det seglande gymnasieskolskeppet Gunilla. 

 

 

 

 

Bättre segelegenskaper

Med dessa två råsegel på fockmasten kommer Kvartsita att segla bättre och bli ytterligare intressant att segla och manövrera för segel. Fler händer behövs till skot och brassar, gårdingar och gigtåg samt att bärga och beslå seglen ute på rårna.

 

Att seglingen blir mer intressant är så klart, men dessa segel kan också sättas vid bryggan och därmed ge tillfälle för en större publik att delta och lära om råseglingens konst vid olika publika evenemang. Vid bryggan blir det säker klättring i riggen utan sjögång med avbeslagning, överhalning av gårdingar, gigtåg och sättning av märsen, hissa brammen, skota och brassa, bärga och beslå och inte minst kvaila upp efteråt.

 

Det finns många skäl till denna omringning, ett ytterligare skäl är det seglande kulturarvet. Många segelfartyg som hörde hemma utefter vår kust var riggade på detta sätt. De fraktade trä och havre till England och kol hem. De fraktade sten från Bohuslän runt kusten och till Danmark och Tyskland. Nu är omriggningen är klar och allt detta kan åskådligt visas på plats både till sjöss och i hamn.

 

Här ses T/S Kvartsita under seglatsen "Limfjorden runt" vilket är Nordens största "träskibsseglats".

 

 

https://limfjordenrundt.dk/

 

Limfjorden runt blev årets höjdpunkt för Föreningen För Fulla Segel.

Seglingen gav oss en unik möjlighet att tillsammans med andra liknade skutor känna på Kvartsitas nya segelegenskaper och byta erfarenheter med varandra.