Målsättning, verksamhet

Föreningen För Fulla Segel

Skaftö har en lång och rik historia inom fiskerinäring och fraktfart, med sina två större kustsamhällen Fiskebäckskil och Grundsund. Det var ur en studiecirkel om Skaftös sjöhistoria som föreningen För Fulla Segel föddes. Studiecirkeln hade då under ett par år hyrt M/S Atene för att få uppleva livet ombord en traditionell skuta. Efter seglingen 1984 beslutades att anskaffa ett eget segelfartyg till Skaftö, och 1985 bildades alltså föreningen För Fulla Segel.

 

 

Målsättning

För Fulla Segel är en ideell förening som bedriver skolskeppsverksamhet och verkar för att föra kunskaper i skutsegling, navigation, sjömanskap och fartygsvård vidare. Vi ska skapa intresse för havet och skutsegling, främja gemenskap och respekt för individen ombord samt ha roligt och utmana oss själva tillsammans. Vår verksamhet ska delges alla, oavsett ålder eller handikapp, med fokus på unga. För vår handikappverksamhet har vi uppmärksammats av hennes majestät Drottning Silvia.

 

Verksamhet

För att uppnå vårt mål har vi verksamhet året runt, allt knutet till vår toppsegelskonare Kvartsita. Från maj-oktober genomför vi seglingar av alla slag: lägerskolor,  klassresor, företagsseglingar och 50-årskalas. Resten av året fokuseras på underhåll av båten och utbildning av besättningen ombord.
Allt arbete är helt ideellt och alla pengar som seglas in går till underhållet av Kvartsita.

 

Sommarverksamhet

Vår sommarverksamhet är kort sagt segling. Dels arrangerar föreningen egna segelskolor för ungdomar, vuxna och blandade åldrar. På dessa seglingar kan du som enskild person följa med.
Dels går det även att hyra Kvartsita för klassresor, företagskickoff, bröllop, eller om ni helt enkelt är ett gäng som vill ut på äventyr tillsammans. Oavsett vilket kommer du få delta i alla förekommande sysslor ombord, från att hissa segel och navigera till att hjälpa kocken i byssan. Det är detta som är unikt med skolskepp - du är inte en gäst som körs runt av en besättning, du är lika mycket en del av besättningen som alla andra ombord. Självklart finns alltid en erfaren nyckelbesättning bestående av skeppare, kock och instruktörer med ombord för att hjälpa er till rätta. Och självklart finns det fortfarande tid till att ligga och sola på fördäck.

Vinter- och vårverksamhet

Stora delar av föreningens verksamhet sker under vinter- och vårsäsongen när Kvartsita ligger vid kaj. Då fokuserar vi främst på underhåll och utbildning. Läs mer under Arbetsgrupp, kulturgrupp.