T/S Kvartsita - SE / UK / DE

Efter andra världskriget (1939-1945) rådde det stor brist på fraktfartyg i Europa. Höganäsbolaget behövde frakta råmaterial från Vänern och beställde därför Kvartsita samt systerskeppet Magnesita från Holms skeppsvarv på Råå i Skåne. Några få riktlinjer sattes upp för byggandet av fartygen: de skulle anpassas för slussarna i Göta Älv, de skulle klara sträckan Göteborg-Höganäs i öppet vatten och utöver detta skulle de kunna drivas med minimal bränsleförbrukning. Kvartsita byggdes därför 1945 som en motorseglare med galeasrigg. Tyvärr blev hon föråldrad snabbt, transporten gjordes billigare med lastbil. Hon såldes därför 1953 till Farsund på Sörlandet i Norge. Fartyget döptes nu om till Bono, masterna ersattes av en kran och en styrhytt byggdes i aktern. Från Farsund gick hon sedan med olika typer av last på Norges västkust, främst salt och virke.

Tidigt på våren 1986 köpte föreningen För Fulla Segel Bono och gav henne tillbaka sitt gamla namn - Kvartsita. Under det påföljande året renoverades hon grundligt och riggades åter, denna gång som skonare. Ett antal mål fanns med renoveringen: salongen skulle rymma kojplatser för en skolklass, möjlighet skulle finnas att segla med rullstolsburna, och för att få största möjliga segelarea skulle kölen förstärkas med en extra järnköl. Midsommardagen 1987 återinvigdes hon med pompa och ståt, och den första längre seglatsen gick till Råå samt Höganäs där hon visades upp för tillverkare och den förste ägaren. Idag seglar hon fortfarande som skolskepp för föreningen För Fulla Segel.

T/S Kvartsita har i föreningens regi besökt de flesta hamnar längs Kattegatt och Skagerrak och har även seglat Östersjöområdet. Hon brukar också delta i olika skutrace, såsom Västkustens Segelskuteträff (VSST), Nordisk seglats och Tall Ships Race. Tall Ships Race har tagit henne till bl.a. Newcastle (1993), Flensburg (2000) och Szczecin (2007). Hon är sedan 28 maj 2002 K-märkt av Statens Sjöhistoriska museers fartygsråd och är även klassad som traditionsfartyg av Sjöfartsinspektionen. Kvartsita är inredd med 26 kojplatser för gäster och utrustad enligt de krav som gäller för ett modernt skolsegelfartyg. Gästerna deltar i alla delar av arbetet ombord som besättning. Föreningen står för en tränad nyckelbesättning bestående av skeppare, kock och däcksbefäl.

Vad gör Kvartsita nu? Se hennes aktuella position se nedan!

Fartygsdata
Rigg: Toppsegelskonare Dödviktton: 145 (som fraktskuta)
LÖA: 23,1 m Bruttoton: 88
Djup: 2,7 m Kojplatser (gäster/totalt): 26 st / 34 st
Bredd: 6,9 m Byggnadsplats: Råå
Segelarea: 450 kvm Byggnadsår: 1945
Antal segel: 9 st (10 st) Skrov: Ek på ek
Hjälpmaskin: Valmet 411 DMG, 40kW Kajlängd: 33m
Huvudmaskin: Detroit V8 L71, 242 hk Landanslutning: 16A 3-fas