Styrelse, kontakt

Styrelse

Föreningen För Fulla Segel är en ideell förening som driver verksamheten runt T/S Kvartsita.

Ordförande: Joakim Karlsson, 072-1713044, joakimkarlssonsiviken@gmail.com

Vice ordförande: Lennart Martinson, 0705-41 73 02, martinson.lennart@gmail.com

Sekreterare, säkerhetsansvarig: Tor Colliander, 0702-83 88 55, tor.colliandergmail.com

Wiggo Lander, 0727-32 29 03, wiggo.lander@telia.com

Börje Magnusson, 070-7722593, racken.skafto@gmail.com

Kim Agerbladh, 072-5575107kim.agerbladh@gmail.com

Christoffer Jaarma,  070-7802318christoffer@jaarma.se

Kassör: Esbjörn Erikson, 0768-66 26 93, esbjorn.erikson@gmail.com

Suppleanter: Mats Svensson, Bo Olsson, Linnéa Solmarken, William Jaarma

Revisor: Niclas Kazmierczak, jnkazm@gmail.com

 

 

Kontakt

Post och besök: Kyrkekajen 10, 451 78 Fiskebäckskil

Mail: info@kvartsita.se

Organisationsnr 854600-5862

Joakim Karlsson
Joakim Karlsson