Styrelse, kontakt

Styrelse

Föreningen För Fulla Segel är en ideell förening som driver verksamheten runt T/S Kvartsita.

Ordförande: Joakim Karlsson, 0721-71 30 44, joakimkarlssonsiviken@gmail.com

Vice ordförande: Bo Olsson, 0705-69 05 30, bo.23022@gmail.com

ORDINARIE LEDAMÖTER

Sekreterare, säkerhetsansvarig: Tor Colliander, 0702-83 88 55, tor.colliandergmail.com

Börje Magnusson, 0707-72 25 93, racken.skafto@gmail.com

Esbjörn Eriksson, 0768-66 26 93, esbjornar@gmail.com

Wiggo Lander, 0727-32 29 03, wiggo.lander@gmail.com

Josua Haapala, 0735-45 91 51, haapalajosua@gmail.com

SUPPLEANTER

Edgar Wróblewski, Carl Kilbo, Nils Kilbo

Joakim Karlsson
Joakim Karlsson